We've just announced 'Barod', a brand new musician training programme from Swn, for musicians in Wales. 

More information coming soon! Sign up to our mailer and we’ll let you know when sessions are announced.

//

Rydym newydd gyhoeddi 'Barod' - rhaglen hyfforddi cerddorion newydd sbon Sŵn, ar gyfer cerddorion Cymru. 

Rhagor o wybodaeth ar ei ffordd yn fuan! Cofrestrwch â’n system e-bostio er mwyn inni adael ichi wybod pryd fydd sesiynau yn cael eu cyhoeddi.

* indicates required
Email Marketing Powered by MailChimp